30 92 62 72
test: OestjFamiliel

Pløjedag

Lørdag den 18. marts var omkring 15 landmænd, traktorer og plove samlet for at få plovkursus af Ploveksperten 🚜
Dagen startede ud med at være på skolebænken med undervisning på “storskærm”. Senere på dagen blev der skruet i de medbragte plove, som sidst på dagen blev afprøvet i marken.
Der blev fundet mange fejl og mangler på plovene. Med kyndig hjælp fra Jens Iversen fra Ploveksperten blev fejlene rettet. Med en korrekt indstillet plov kan du bl.a. spare på brændstoffet, og det slider heller ikke så meget på plovdelene.
Kurset var gratis for de aktive medlemmer af Østjydsk Familielandbrug
Pløjedag