30 92 62 72
test: OestjFamiliel

Møde om CAP-reformen den 27. september

CAP-reform, EU-reform eller Landbrugsreform “Kært barn” har mange navne.
Hvem kunne ikke tænke sig en planteavlskonsulent gratis til rådighed i 2,5 time?
25 personer havde den 27. september takket ja til foreningens gratis tilbud om at høre om den nye reform, der træder i kraft 1. Januar 2023.
Ulla Plauborg, planteavlskonsulent hos Velas kom med mange gode bud på:
- Hvordan opnår vi småbiotoper feks uslået græs (lad græsset blive langhåret, som Ulla sagde).
- Våde ikke tilsåede huller. Ny opvækst af træer/buske.
- Nyt vandhul.
- Nyt læhegn, husk det skal være nyt og ikke fældet gammelt læhegn, som nogen gør. Gammelt læhegn er også godt for vores biodiversitet.
- Hvordan udtages smartes 4 % brak? (også under 10 HA og økologer) Vi skal selvfølge tage hensyn til vores driftsøkonomi, men også hensyn til dyr og insekter. F.eks ved at lægge brakken ved læhegn,
   krat, søer.
- Og HUSK efter 1. Januar er vores 2 meter bræmmer blevet til 4 meter bræmmer.
Spørgelysten var stor, om end kan det være, at vi blev noget overvældet af alle de nye tiltag.

CAP-reformen