30 92 62 72
test: OestjFamiliel

Generalforsamling i Østjydsk Familielandbrug

Godt 40 medlemmer var mødt op til generalforsamling i aftes, hvor vores formand på fornemmeste vis leverede en både fyldig, humoristisk og alvorlig beretning om det forgangne Corona-år. Han kom blandt andet ind på minkskandalen, syge dyr i natur-nationalparkerne og landbrugsforhandlingerne. Ligeledes blev emner som svinepest, solceller og rekruttering af nye medlemmer til foreningen berørt.
Lone Andersen var også på talerstolen for at fortælle om arbejdet i Familielandbruget og Landbrug & Fødevarer.
Generalforsamling i Østjydsk Familielandbrug 15. juni
Aftenen sluttede med, at Mikkel Thorsen blev hædret med et legat på 35.000 kroner fra Pedersens Fond. Han modtaget legatet sammen med sin kone, Katrine.

Legatmodtagere