30 92 62 72
test: OestjFamiliel

Generalforsamling i Østjydsk Familielandbrug

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 14. marts 2022, hvor Østjydsk Familielandbrug afholder generalforsamling kl. 19.00 med spisning kl. 18.00.

Dagsorden og nærmere info udsendes senere.