30 92 62 72
test: OestjFamiliel

Generalforsamling i Ry-Hammel Familielandbrug

Ry-Hammel Familielandbrug afholder generalforsamling

Mandag den 20. februar kl. 19.30 på Låsby Kro.

Kl. 18.00
Kromanden Peter Have vil fortælle om det første år på borgen, samt regeringens og Moderaternes bud på landbrugspolitikken fremadrettet.

Kl. 18.30
Spisning.

Kl. 19.30
Generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der er fra bestyrelsen indsendt forslag til generalforsamling og sammenlægning med Odder Familielandbrug.

Af hensyn til kroen er der tilmelding senest fredag d. 2. februar til Jens, tlf. 4038 2185 el. Thorvald, tlf. 3022 3625.