30 92 62 72
test: OestjFamiliel

Generalforsamling i Ry-Hammel Familielandbrug

Ry-Hammel Familielandbrug afholder generalforsamling

Mandag den 20. februar kl. 19.00 på Låsby Kro.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Der startes med spisning kl. 18,00.

Af hensyn til kroen er der tilmelding senest fredag den 17. februar  

på tlf.: Jens 4038 2185 eller tlf.: Thorvald 3022 3625.