30 92 62 72
test: OestjFamiliel

Generalforsamling i Randersegnens Familielandbrug

Randersegnens Familielandbrug afholder generalforsamling

tirsdag den 21. februar kl. 19.00 Hos Anne Marie, Messingvej 72, 8940 Randers SV

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Beretning ved udvalg:

 a) Velas I/S, Niels Jørgen Thomsen
 b)  Gl. Estrup, Niels Jørgen Thomsen
 c)  Vikarordningen, Allan Andreasen
 d)  Samfundskontakt, Allan Andreasen
 e)  Aktivitetsudvalg, Søren Andersen

4. Regnskab.
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
    På valg: Niels Jørgen Thomsen (modtager genvalg)
7. Valg til bestyrelsen
    På valg: Vagn Andersen, Jørgen Brøndberg, Søren Justesen
8. Valg af revisor
    På valg: Bent Simonsen
9. Eventuelt

Vi slutter generalforsamlingen med kaffe og lagkage.

Forinden generalforsamlingen indbydes til middag kl. 18.00.

Tilmelding til middagen er nødvendig senest den 14. februar. til Vagn Andersen,

tlf. 2897 1463 eller Søren Andersen, tlf. 2077 3001 / mail: kisoe@mail.tele.dk

 

 

 

 

 


Vi slutter generalforsamlingen med kaffe og lagkage.

Forinden generalforsamlingen indbydes til middag kl. 18.00.

Vi håber at se rigtig mange. Du er velkommen til at tage din partner eller nye potentielle medlemmer med.

Med hensyn til middagen er tilmelding nødvendig senest den 14. februar. til Vagn Andersen,
tlf. 2897 1463 eller Søren Andersen, tlf. 2077 3001 / mail: kisoe@mail.tele.dk